Registrace TST 5TH EDITION

Pokud máš zájem své auto vystavit v hale, je nutné ho na místo připravit již v pátek před začátkem akce, nejpozději do 20:00. Odjet s vozidlem je možné až po skončení akce v neděli (po 17:00).

Pokud nemůžete vůz nechat v hale po celou dobu akce, registraci prosím neposílejte. Pokud máte zájem o vystavení vozidla na venkovní ploše, prosím, napište nám to. Účast na venkovní ploše v okolí srazu je možná také na jeden den – prosíme však počítat s celým dnem.

POSTUP REGISTRACE

Kapacita haly je na omezený počet míst, což si vyžaduje důsledný výběr vozidel, které do haly potvrdíme.

Pokud tvé auto bude vybráno pro stání v hlavní hale, bude ti zaslán email s potvrzením registrace, spolu s údaji pro platbu za vůz. V této částce je zahrnuto stání pro vůz, vstupenka pro řidiče a uvítací balíček s motivem Tuning show Trojhalí. Po přijetí požadované platby ti bude závazně potvrzena registrace a přiřazeno registrační číslo. Tímto číslem se po příjezdu do Trojhalí prokážeš na info pultu, kde od nás dostaneš instrukce k místě ve výstavní hale a uvítací balíček.

Vzhledem k špatné zkušenosti z předešlých ročníků, kdy se určité množství majitelů v den akce rozhodlo nedorazit a zbytečně tak blokovali místa pro jiné zájemce, jsme museli provést změnu. Takže je registrační poplatek za vůz nutné uhradit předem na účet, abychom věděli, že registrací skutečně potvrzujete svou účast na akci a dorazíte.

Pokud svou registraci zrušíš nejpozději 14 dní před konáním akce, poplatek ti vrátíme v plné výši. Při zrušení později, než 14 dní před akcí je tento poplatek nevratný. Děkujeme za pochopení.

Co je součástí uvítacího balíčku?
• Vstup na akci pro řidiče vozu
• Klíčenka Lower United
• Vůně do auta Lower United
• Slevy a bonusy od partnerů akce
• Možnost zvýhodněné vstupenky pro spolujezdce

Cena registrace za vůz je 500,- Kč.

REGISTRATION PROCEDURE

The capacity of the hall is very limited, which requires a consistent selection of cars that we will confirm to the hall.

If we select your car for parking in the main hall, we will send you an email confirming the registration, along with the details for payment for the car. This amount includes parking for the car, a ticket for the driver and a welcome package with the motif of the Tuning show Trojhalí. After receiving the required payment, your registration will be confirmed and you will receive an registration number. With this number, upon arrival at Trojhalí, you will be able to identify yourself at the info desk, where you will receive instructions for your place in the exhibition hall and a welcome package.

Due to the bad experience from previous years, when a certain number of owners decided not to arrive on the day of the event, the registration fee for the car must be paid in advance to the account, so that we know that by registering you really confirm your participation in the event. Thank you for your understanding.

If the registration is canceled no later than 14 days before the event, we will refund the fee. If canceled later than 14 days before the event, this fee is non-refundable. Thank you for your understanding.

What do you get from the welcome package?
• Entry to the event for a driver
• Lanyard with Tuning show Trojhalí design
• Air freshener Lower United
• Discounts and bonuses from event partners
• Possibility of discounted ticket for passengers

The price of registration for car is 500,- CZK.

Trojhalí Karolina - Ostrava
17. - 18.6. 2023

Pro aktuální informace ohledně TST 5TH EDITION sleduj náš Instagram či Facebook událost.

Follow our Facebook or Instagram for all fresh informations about TST 5TH EDITION.

Registrace | Registration

JMÉNO A PŘÍJMENÍ / NAME AND SURNAME *
EMAIL *
TELEFONNÍ ČÍSLO / PHONE NUMBER *
Please, write your phone number with country pre-number (for example +420)
AUTO - ZNAČKA, MODEL / CAR - BRAND, MODEL *
ÚPRAVY / MODIFICATIONS *
Popiš nám stručně úpravy na tvém vozidle. / Briefly describe the modifications of your vehicle.
FOTOGRAFIE AUTA / CAR PHOTO *
Maximum file size: 10 MB
Vlož 3 - 5 fotografií auta. / Insert 3 - 5 photos of the car.