REGISTRACE

TUNING SHOW TROJHALI 2024

DŮLEŽITÉ | IMPORTANT

Pro vystavování na TST 2024 je nutné vozidlo připravit do výstavní haly či venkovních prostorů již v pátek v čase od 12:00 do 20:00. Odjet z haly či areálu akce bude možné až v neděli po skončení programu (17:00, pro venkovní plochu 15:00).
NENÍ UMOŽNĚNO do areálu přijet v sobotu či neděli ráno, ani odjet v sobotu večer nebo v dřívější čas. Pokud chcete dorazit na venkovní plochu pouze na jeden den, napište nám to do poznámky, avšak budeme upřednostňovat zájemce o celo víkendové stání.

ENGLISH:
For the TST 2024, it is necessary to prepare the vehicle in the exhibition hall or outdoor areas already on Friday from 12:00 to 20:00. It will be possible to leave the hall or event area only on Sunday after the end of the program (17:00 for outdoor area 15:00).
It is NOT ALLOWED to arrive at the event on Saturday or Sunday morning or to leave on Saturday evening or earlier time. If you only want to come to the outdoor area for one day, write us in the note, but we will give preference to those interested in standing for the whole weekend.

REGISTRACE A PODMÍNKY

Kapacita haly je na omezený počet míst (cca 100 vozů), což si vyžaduje důsledný výběr vozidel, které do haly potvrdíme. Přihlásit se můžete také na venkovní plochu, kde je kapacita vozů o trochu vyšší.

Na registrace budeme reagovat emailem. Při schválení registrace na TST2024 ti bude zaslán email s potvrzením a údaji pro platbu za registraci. V ceně registrace je zahrnuto stání pro vůz, vstupenka pro řidiče a uvítací balíček s reklamními předměty TST2024 a partnerů akce. Po přijetí platby zašleme potvrzení registrace s registračním číslem (to budeš potřebovat na akreditaci po příjezdu na akci) a kompletní instrukce pro vystavovatele.

Registrační poplatek je z organizačních důvodů nutno uhradit předem bankovním převodem jako vaše potvrzení, že skutečně potvrzujete účast na naší akci. V případě zrušení registrace do 14 dní před konáním akce poplatek vrátíme v plné výši. Při zrušení později, než 14 dní před akcí je tento poplatek nevratný.

Registrační poplatek pro výstavní halu je 500,- CZK.
Registrační poplatek pro venkovní plochu je 400,- CZK.
V ceně registrace je vstup pro řidiče a dárkový balíček.

REGISTRATION AND TERMS

The capacity of the hall is for a limited amount of cars (approx. 100 cars), which requires a consistent selection of vehicles that we will confirm in the hall. You can also sign up for the outdoor area, where the capacity of cars is slightly higher.

We will respond to registrations by email. Upon approval of registration for TST2024, you will receive an email with confirmation and details for payment for registration. The registration fee includes parking for a car, a driver’s ticket and a welcome pack with promotional items from TST2024 and event partners. After receiving the payment, we will send a confirmation of registration with a registration number (you will need this for accreditation upon arrival at the event) and instructions for exhibitors.

For organizational reasons, the registration fee must be paid in advance by bank transfer as your confirmation that you are indeed confirming your participation in our event. In case of cancellation of registration within 14 days before the event, we will refund the fee in full. If canceled later than 14 days before the event, this fee is non-refundable.

The registration fee for the exhibition hall is 500,- CZK.
The registration fee for the outdoor area is 400,- CZK.
In the fee there’s entry for driver and welcome package.

Trojhalí Karolina - Ostrava
22. - 23.6. 2024

REGISTRACE | REGISTRATIONS

Please, write your phone number with country pre-number (for example +48 654 654 654)

Popiš nám stručně úpravy na tvém vozidle. / Briefly describe the modifications of your vehicle.

Vlož 2-5 fotografií, abychom si vůz mohli prohlédnout "ze všech stran". | Insert 2-5 photos so that we can see the car "from all sides".

Odeslání registrace může trvat několik sekund kvůli nahrávání fotografií. Po odeslání budete přesměrování na jinou stránku.
Submitting of registration may take a few seconds due to uploading photos. After submitting, you will be redirected to another page.