Menu Zavřeno

Prohlášení jezdce

Prohlašuji, že se akce DRIFT WARS 2019 na asfaltovém polygonu, který je součástí centra bezpečné jízdy Libros Ostrava účastním na vlastní nebezpečí. Budu plně respektovat pokyny pořadatele a zástupců vlastníka areálu při řízení a ovládaní vozidla na vytyčené trati.

Jsem si vědom(a) skutečnosti, že v případě porušení výše uvedených skutečností jsme připraven(a)  hradit v plné výši škody vzniklé na majetku vlastníka areálu, ujmu na zdraví všech případně poškozených osob a svým podpisem se neodvolatelně vzdávám nároku na náhradu škody vzniklé mé osobě a současně beru na vědomí přímou zodpovědnost za sebe sama, spolujezdce a osoby, které mne doprovázejí.

Právě probíhá akce "COLOR FRIDAY" a nová kolekce plná barev je k dostání za akční zaváděcí ceny. Skrýt